Kasy fiskalne ON-LINE

 

Kasy fiskalne On-line co to takiego? 

To nowe urządzenia fiskalne, które będą komunikowały się z Centralnym Rejestrem Kas, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

W Centralnym Rejestrze Kas (Repozytorium) będą gromadzone m.in. raporty dobowe, paragony fiskalne, dokumenty niefiskalne, wszelkie zdarzenia oraz informacje o przeglądach okresowych.

Numer ewidencyjny będzie nadawany przez Repozytorium podczas fiskalizacji urządzenia.

Domyślnie urządzenie będzie łączyło się z Repozytorium co dwie godziny. Odbywać się to będzie bez wiedzy użytkownika, a Repozytorium będzie mogło zmieniać harmonogram połączeń.

Aby kasa fiskalna mogła się połączyć z Centralnym Rejestrem Kas, użytkownik będzie musiał zapewnić połączenie z internetem.


Kto będzie musiał zainstalować kasy on-line?

W pierwszej kolejności obowiązek stosowania urządzenia fiskalnego on-line od 1 stycznia 2020 roku przypadnie na:

 

     sprzedawców benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych, dokonujących naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (naprawy 
opon, ich zakładania, bieżnikowania i regeneracji), wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,

w drugiej kolejności od 1 stycznia 2021 roku:

 

     placówki związane z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne punkty gastronomiczne, również sezonowe oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, sprzedawców węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych,

w trzeciej kolejności od 1 lipca 2021 roku (po roku od wprowadzenia nowych przepisów):

 

     usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawników oraz związane 
z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu.


Koszt kasy On-line?
 
 

Koszt zakupu Kasy fiskalnej nie jest wyższy!

Kasy on-line, które będą wprowadzane nie są droższe od swoich odpowiedników z kopią elektroniczną, które są dostępne w aktualnej ofercie.

Każdy użytkownik, który będzie musiał rejestrować sprzedaż za pomocą kasy on-line będzie mógł skorzystać z odliczenia w wysokości maksymalnie 700 zł (nie więcej niż 90% wartości urządzenia).

Podatnik, który po raz pierwszy zainstaluje urządzenie fiskalne równeż będzie mógł skorzystać z odliczenia, pod warunkiem, że będzie to kasa on-line.

Warunek otrzymania ulgi na zakup urządzenia fiskalnego:

1) fiskalizacja urządzenia Online w terminie

2) podatnicy, którzy obligatoryjnie będą musieli ewidencjonować sprzedaż za pomocą urządzeń Online zgodnie z terminem narzuconym przez ustawę

3) przekazanie Urzędowi Skarbowemu kopii faktury zakupu, dowodu zapłaty oraz kopii raportu miesięcznego, który potwierdzi rozpoczęcie sprzedaży

4) jeżeli w ciągu 3 lat od fiskalizacji urządzenie Online terminowo poddawane jest przeglądowi technicznemu oraz nie występuje brak łączności w komunikacji z repozytorium kas - ulga nie zostanie utracona. 

Prawa i obowiązki podatnika

Zapewnienie terminowego połączenia i przekazu danych do repozytorium kas

Z powodu np. braku dostępu do internetu w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej podatnik może uzyskać zgodę Urzędu Skarbowego na łączenie się z CRK w innych, ustalonych z US, terminach.

Poddawanie przeglądom technicznym posiadanych urządzeń fiskalnych co 24 miesiące

  • w ciągu 3 dni od zgłoszenia serwisant dokonuje przeglądu
  • w okresie zawieszenia działalności nie wykonuje się przeglądu technicznego, ale należy go wykonać przed ponownym rozpoczęciem prowadzenia ewidencji sprzedaży
  • kara za brak przeglądu technicznego - 300 zł, wpłaty należy dokonać na konto właściwego US w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji 

Oświadczenia pracowników o zapoznaniu się z zasadami prowadzenia ewidencji

  • nowi pracownicy przed rozpoczęciem ewidencji sprzedazy na kasie
  • do 31maja 2019 r. pracownicy zatrudnieni przed 1 maja 2019r.

Odczyt pamięci fiskalnej

  • podatnik musi zachować dane z pamięci chronionej
  • odczyt i protokół z odczytu wykonywany jest w serwisie (bez udziału US)
  • urządzenie ONLINE kiedy przechodzi w stan "tylko do odczytu" musi być podłączone do internetu w celu przekazania danych do CRK
  • podatnik jest zobowiązany do dostarczenia protokołu odczytu do US w ciągu 5 dni od jego przeprowadzenia

 

Najważniejsze różnice pomiędzy kasami on-line, a obecnie stosowanymi urządzeniami

Kopie drukowanych dokumentów w kasach on-line będą zapisywane w pamięci wewnętrznej urządzenia, a nie na zewnętrznym nośniku danych, tak jak się to odbywa do tej pory.

Nie będzie możliwości wymiany takiej pamięci.

Aktualizacja oprogramowania kasy będzie możliwa zdalnie, czyli kasa samodzielnie pobierze z serwera producenta najnowszą wersję programu i po akceptacji użytkownika ją zainstaluje.

Wprowadzono wymóg stosowania przez wszystkich producentów protokołu komunikacyjnego pomiędzy kasą, a terminalem płatniczym. Kasy fiskalne, ale nie drukarki będą współpracowały 

z dowolnym terminalem płatniczym (tylko pod warunkiem, że operator dostarczający taki terminal zaadaptuje taki protokół).

Takie rozwiązanie zwiększy konkurencję na rynku terminali płatniczych.

 

Protokół komunikacyjny z terminalem płatniczym

Standardowy protokół komunikacyjny pomiędzy kasą fiskalną, a terminalem płatniczym pozwoli na automatyczne czynności związane z płatnościami elektronicznymi.                                                   

Unikniemy błędów powstających podczas przepisywania kwoty do zapłaty z kasy na terminal.

Urządzenia służące do obsługi płatności elektronicznych będzie można podłączyć do kas na zasadzie "plug and play".                                                                                                                          

Użytkownik kasy nie musi zastanawiać się, czy kasa fiskalna jest zgodna z terminalem płatniczym.