Kasy fiskalne ON-LINE

 

Kasy fiskalne On-line co to takiego? 

To nowe urządzenia fiskalne, które będą komunikowały się z Centralnym Rejestrem Kas, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

W Centralnym Rejestrze Kas (Repozytorium) będą gromadzone m.in. raporty dobowe, paragony fiskalne, dokumenty niefiskalne, wszelkie zdarzenia oraz informacje o przeglądach okresowych.

Numer ewidencyjny będzie nadawany przez Repozytorium podczas fiskalizacji urządzenia.

Domyślnie urządzenie będzie łączyło się z Repozytorium co dwie godziny. Odbywać się to będzie bez wiedzy użytkownika, a Repozytorium będzie mogło zmieniać harmonogram połączeń.

 

Aby kasa fiskalna mogła się połączyć z Centralnym Rejestrem Kas, użytkownik będzie musiał zapewnić połączenie z internetem.


Kto będzie musiał zainstalować kasy on-line?

W pierwszej kolejności obowiązek stosowania urządzenia fiskalnego on-line od 1 stycznia 2020 roku przypadnie na:

 

     sprzedawców benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych, dokonujących naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (naprawy 
opon, ich zakładania, bieżnikowania i regeneracji), wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,

w drugiej kolejności od 1 lipca 2020 roku (po pół roku od wprowadzenia nowych prepisów):

 

     placówki związane z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne punkty gastronomiczne, również sezonowe oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, sprzedawców węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych,

w trzeciej kolejności od 1 stycznia 2021 roku (po roku od wprowadzenia nowych przepisów):

 

     usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawników oraz związane 
z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu.


Koszt kasy On-line?
 
 

Koszt zakupu Kasy fiskalnej nie będzie wyższy!

Kasy on-line, które będą wprowadzane nie będą droższe od swoich odpowiedników z kopią elektroniczną, które są dostępne w aktualnej ofercie.

Każdy użytkownik, który będzie musiał rejestrować sprzedaż za pomocą kasy on-line będzie mógł skorzystać z odliczenia w wysokości maksymalnie 700 zł (nie więcej niż 90% wartości urządzenia).

 

Podatnik, który po raz pierwszy zainstaluje urządzenie fiskalne równeż będzie mógł skorzystać z odliczenia, pod warunkiem, że będzie to kasa on-line.

 

Warunek otrzymania ulgi na zakup urządzenia fiskalnego:

1) fiskalizacja urządzenia Online w terminie

2) podatnicy, którzy obligatoryjnie będą musieli ewidencjonować sprzedaż za pomocą urządzeń Online zgodnie z terminem narzuconym przez ustawę

3) przekazanie Urzędowi Skarbowemu kopii faktury zakupu, dowodu zapłaty oraz kopii raportu miesięcznego, który potwierdzi rozpoczęcie sprzedaży

4) jeżeli w ciągu 3 lat od fiskalizacji urządzenie Online terminowo poddawane jest przeglądowi technicznemu oraz nie występuje brak łączności w komunikacji z repozytorium kas - ulga nie zostanie utracona 


Czy można kupić kasę fiskalną On-line?
 

Kasy On-line będą dopuszczone do użytkowania w momencie spełnienia następujących warunków:

1) w kasach on-line producenci muszą uzyskać homologację w Głównym Urzędzie Miar (jak to odbywa się

    aktualnie). 

2) po uzyskaniu homologacji producent, będzie miał obowiązek pozyskania numerów unikatowych, dla kas

    wprowadzanych na rynek (numery te przydziela Ministerstwo Finansów).

Realny termin obowiązywania urządzeń online

Podpisana przez Prezydenta RP Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach -
wejdzie w życie 1 maja 2019 roku. Od 1 stycznia 2020 roku pierwsze grupy podatników zostaną objęte obowiązkiem ewidencjonowania za pomocą kas online. 

Urządzenia fiskalne online można będzie zakupić po wejściu w życie Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach, czyli 1 maja 2019 roku.


Najważniejsze różnice pomiędzy kasami on-line, a obecnie stosowanymi urządzeniami

Kopie drukowanych dokumentów w kasach on-line będą zapisywane w pamięci wewnętrznej urządzenia, a nie na zewnętrznym nośniku danych, tak jak się to odbywa do tej pory.

Nie będzie możliwości wymiany takiej pamięci.

Aktualizacja oprogramowania kasy będzie możliwa zdalnie, czyli kasa samodzielnie pobierze z serwera producenta najnowszą wersję programu i po akceptacji użytkownika ją zainstaluje.

Wprowadzono wymóg stosowania przez wszystkich producentów protokołu komunikacyjnego pomiędzy kasą, a terminalem płatniczym. Kasy fiskalne, ale nie drukarki będą współpracowały 

z dowolnym terminalem płatniczym (tylko pod warunkiem, że operator dostarczający taki terminal zaadaptuje taki protokół).

Takie rozwiązanie zwiększy konkurencję na rynku terminali płatniczych.

 

Protokół komunikacyjny z terminalem płatniczym

Standardowy protokół komunikacyjny pomiędzy kasą fiskalną, a terminalem płatniczym pozwoli na automatyczne czynności związane
z płatnościami elektronicznymi.                                                   

Unikniemy błędów powstających podczas przepisywania kwoty do zapłaty z kasy na terminal.

Urządzenia służące do obsługi płatności elektronicznych będzie można podłączyć do kas na zasadzie "plug and play".                                                                                                                          

Użytkownik kasy nie musi zastanawiać się, czy kasa fiskalna jest zgodna z terminalem płatniczym.