Rodo


Klauzula informacyjna dla kontrahenta

 

W siedzibie firmy Bistrokas Przemysław Włodarczyk, ul. Tybla 5 lok.1, 26-600 Radom prowadzony jest monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa klientów i firmy.

Administratorem danych z monitoringu jest firma Bistrokas Przemysław Włodarczyk.

Nagrania mogą być udostępniane organom i służbom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do ich otrzymania oraz osobom upoważnionym do dostępu do danych przez Administratora.

Nagrania są przechowywane przez okres niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa nie dłużej niż 30 dni.

Żądanie dostępu do zapisów monitoringu, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu na adres biuro@bistrokas.pl

Skargi można wnosić do organu nadzworczego.